Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp mokinių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas VP1-3.2-ŠMM-02-V

Viskas apie priemonę
VP1-3.2-ŠMM-02-V
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 0
  • Valstybinio 3
    planavimo
  • Regioninio 1
    planavimo
  • Visi kvietimai 4
2011-02-24 Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę Nr. VP1-3.2-ŠMM-02-V „Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp moksleivių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas“   2011 m. vasario 24 d. Lietuvos mokslų akademijai buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką Europos socialinio fondo paramai gauti. Paraiška „Nacionalinės mokslo populiarinimo priemonių sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas“ pagal Projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2011 m. balandžio 11 d.
2011-01-05 Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę Nr. VP1-3.2-ŠMM-02-V „Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp moksleivių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas“   2011 m. sausio 5 d. Lietuvos mokslų akademijai buvo išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas Europos socialinio fondo paramai gauti, pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonę Nr. VP1-3.2-ŠMM-02-V „Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp moksleivių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas“
2010-03-02 Skelbiamas išankstinis kvietimas teikti paraiškas pagal Tyrėjų karjeros programos 5.1 priemonę "Žinių apie tyrimus, technologijas, inovacijas gilinimas ir sklaida moksleivių ir jaunimo tarpe bei lyčių lygybės moksle skatinimas"   Skelbiamas išankstinis kvietimas teikti paraiškas pagal Tyrėjų karjeros programos 5.1 priemonę "Žinių apie tyrimus, technologijas, inovacijas gilinimas ir sklaida moksleivių ir jaunimo tarpe bei lyčių lygybės moksle skatinimas"
2008-11-24 Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros programos 3 prioriteto "Tyrėjų gebėjimų stiprinimas" priemonę VP1-3.2-ŠMM-02-V „Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp moksleivių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas“   Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros programos 3 prioriteto "Tyrėjų gebėjimų stiprinimas" priemonę VP1-3.2-ŠMM-02-V „Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp moksleivių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas“