Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas VP1-4.1-VRM-07-V

Viskas apie priemonę
VP1-4.1-VRM-07-V
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 0
  • Valstybinio 2
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 2
2009-12-15 Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas“   2009 m. gruodžio 15 d. Jaunimo reikalų departamentui prie SADM išsiųstas pasiūlymas ES struktūrinei paramai gauti pagal priemonę „Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas“.
2009-01-30 Pasiūlymas Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti   Priemonė VP1-4.1-VRM-07-V "Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas"