Teritorijų planavimas VP1-4.2-VRM-04-R

Viskas apie priemonę
VP1-4.2-VRM-04-R
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 0
  • Valstybinio 1
    planavimo
  • Regioninio 144
    planavimo
  • Visi kvietimai 161
2013-07-05 Išsiųstas pasiūlymas Visagino ir Ignalinos rajono savivaldybių administracijoms   2013 m. liepos 3 d. išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas įgyvendinančiai institucijai ne vėliau kaip iki 2013 m. liepos 31 d. Visagino savivaldybės administracijai (paraiška „Visagino savivaldybės teritorijos atskirų objektų detaliųjų planų rengimas“) ir Ignalinos rajono savivaldybės administracijai (paraiška „Ignalinos, Strigailiškio ir Palūšės kurortinės vietovės bei gretimų teritorijų turizmo ir rekreacijos specialiojo plano parengimas“).
2013-07-05 Pakartotinai išsiųstas pasiūlymas Vilniaus savivaldybei   2013 m. liepos 3 d. dėl techninės klaidos pakartotinai išsiųstas pasiūlymas Vilniaus miesto savivaldybės administracijai teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti. Paraiška „Pramoninės teritorijos (apie 37,4 ha) prie Liepkalnio g. detaliojo plano parengimas“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. liepos 31 d
2013-07-04 Pasiūlymas teikti paraišką išsiųstas Kėdainių rajono savivaldybės administracijai pagal priemonę „Teritorijų planavimas“   2013 m. liepos 3 d. išsiųstas pasiūlymas Kėdainių rajono savivaldybės administracijai teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti. Paraiška „Paobelio kaimo detaliojo plano parengimas“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. liepos 30 d.
2013-06-28 Išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Teritorijų planavimas“   Išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Teritorijų planavimas“
2013-06-28 Išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę„Teritorijų planavimas“   2013 m. birželio 28 d. išsiųstas pasiūlymas Varėnos rajono savivaldybės administracijai teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti. Paraiška „Varėnos rajono teritorijų planavimo dokumentų rengimas“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2013 m. liepos 31 d. Informaciją teikia Jūratė Dilienė, (8 5) 250 0246, faksas (8 5) 260 8281, el. jurate.diliene@esf.lt. Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.2-VRM-04-R „Teritorijų planavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. lapkričio 27 d. Nr. 1V-419 bei Alytaus regiono projektų, finansuojamų pagal Priemonės sąrašą Nr. 12, patvirtintą Alytaus regiono plėtros tarybos 2013 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. 51/6S-149.
2013-06-28 Išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę „Teritorijų planavimas“   Išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę „Teritorijų planavimas“
2013-06-19 Išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę „Teritorijų planavimas“   Išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę „Teritorijų planavimas“
2013-06-05 Išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę „Teritorijų planavimas“   Išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę „Teritorijų planavimas“
2013-06-04 Išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę „Teritorijų planavimas“   Išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę „Teritorijų planavimas“
2013-05-23 Pasiūlymai teikti paraišką pagal priemonę „Teritorijų planavimas“   Pasiūlymai teikti paraišką pagal priemonę „Teritorijų planavimas“