ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimas (2.programa) VP2-6.1-FM-01-V

Viskas apie priemonę
VP2-6.1-FM-01-V
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 0
  • Valstybinio 2
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 2
2013-01-31 Pasiūlymas teikti paraiškas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 6 prioriteto „Techninė parama Ekonomikos augimo veiksmų programai įgyvendinti“ priemonę „ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimas“   2013 m. sausio 31 d. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai išsiųstas pasiūlymas teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti. Valstybės projektų sąrašo Nr. VP2-6.1-FM-01-V-02
2008-10-16 Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal veiksmų programų priemones "ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimas" bei Techninės paramos veiksmų programos priemonę „ES struktūrinės paramos administravimo sistemos sukūrimas ir efektyvus jos funkcionavimas“   Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 5 prioriteto „Techninė parama Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimui“ VP1-5.1-FM-01-V priemonę „ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimas“, pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 6 prioriteto „Techninė parama Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinti“ VP2-6.1-FM-01-V priemonę „ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimas“, pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 4 prioriteto „Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinti“ VP3-4.1-FM-01-V priemonę „ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimas“ ir pagal Techninės paramos veiksmų programos 1 prioriteto „Techninė parama ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, administravimui“ VP4-1.1-FM-01-V priemonę „ES struktūrinės paramos administravimo sistemos sukūrimas ir efektyvus jos funkcionavimas“