1VP. Informavimas ir viešinimas VP1-5.2-FM-01-V

Viskas apie priemonę
VP1-5.2-FM-01-V
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 0
  • Valstybinio 2
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 2
2011-02-21 Pasiūlymas teikti paraiškas pagal Lietuvos 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioriteto „Techninė parama Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimui“ priemonę „1VP. Informavimas ir viešinimas“   2011 m. vasario 21 d. Lietuvos mokslo tarybai išsiųstas pasiūlymas teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti. Valstybės projektų sąrašo Nr. VP1-5.2-FM-01-V-02 (pagal priemonę "VP1-5.2-FM-01-V 1VP. Informavimas ir viešinimas").
2008-11-14 Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal VP1-5.2-FM-01-V, VP2-6.2-FM-01-V, VP3-4.2-FM-01-V ir VP4-1.2-FM-01-V priemones   Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti, pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 5 prioriteto „Techninė parama Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimui“ VP1-5.2-FM-01-V priemonę „1VP. Informavimas ir viešinimas“, pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 6 prioriteto „Techninė parama Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinti“ VP2-6.2-FM-01-V priemonę „2VP. Informavimas ir viešinimas“, pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 4 prioriteto „Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinti“ VP3-4.2-FM-01-V priemonę „3VP. Informavimas ir viešinimas“ ir pagal Techninės paramos veiksmų programos prioriteto „Techninė parama ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, administravimui“ VP4-1.2-FM-01-V priemonę „4VP. Informavimas ir viešinimas“.