ES struktūrinės paramos vertinimas (2.programa) VP2-6.2-FM-02-V

Viskas apie priemonę
VP2-6.2-FM-02-V
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 0
  • Valstybinio 4
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 4
2010-12-31 Pasiūlymas teikti paraiškas pagal priemonę „ES struktūrinės paramos vertinimas“   2010 m. gruodžio 31 d. LR Ūkio ministerijai ir LR Susisiekimo ministerijai išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti. Valstybės projektų sąrašo Nr. VP2-6.2-FM-02-V-04 (pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 6 prioriteto „Techninė parama Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinti“ priemonę „ES struktūrinės paramos vertinimas“).
2010-01-11 Pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinės paramos vertinimui   2010 m. sausio 11 d. LR Ūkio ministerijai išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti (priemonė: "ES struktūrinės paramos vertinimas").
2009-01-08 Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti, pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 6 prioriteto „Techninė parama Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinti“ VP2-6.2-FM-02-V priemonę „ES struktūrinės paramos, vertinimas“, pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 4 prioriteto „Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinti“ VP3-4.   Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti, pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 6 prioriteto „Techninė parama Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinti“ VP2-6.2-FM-02-V priemonę, pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 4 prioriteto „Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinti“ VP3-4.2-FM-02-V priemonę ir pagal Techninės paramos veiksmų programos prioriteto „Techninė parama ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, administravimui“ VP4-1.3-FM-01-V priemonę
2008-09-30 Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal priemones „ES struktūrinės paramos vertinimas"   Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 5 prioriteto „Techninė parama Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimui“ VP1-5.2-FM-02-V priemonę „ES struktūrinės paramos vertinimas“, pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 6 prioriteto „Techninė parama Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinti“ VP2-6.2-FM-02-V priemonę „ES struktūrinės paramos, vertinimas“, pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 4 prioriteto „Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinti“ VP3-4.2-FM-02-V priemonę „ES struktūrinės paramos vertinimas“ ir pagal Techninės paramos veiksmų programos prioriteto „Techninė parama ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, administravimui“ VP4-1.3-FM-01-V priemonę „ES struktūrinės paramos vertinimas“