Aukšto lygio mokslinių tyrimų centrų ir kompetencijos centrų plėtojimas VP2-1.1-ŠMM-02-V

Viskas apie priemonę
VP2-1.1-ŠMM-02-V
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 0
  • Valstybinio 2
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 2
2008-12-11 Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-02-V priemonę „Aukšto lygio mokslinių tyrimų centrų ir kompetencijos centrų plėtojimas“   Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-02-V priemonę „Aukšto lygio mokslinių tyrimų centrų ir kompetencijos centrų plėtojimas“
2008-12-04 Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-02-V priemonę „Aukšto lygio mokslinių tyrimų centrų ir kompetencijos centrų plėtojimas“   Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-02-V priemonę „Aukšto lygio mokslinių tyrimų centrų ir kompetencijos centrų plėtojimas“