Nacionalinio atviros prieigos mokslinės komunikacijos ir informacijos centro kūrimas VP2-1.1-ŠMM-03-V

Viskas apie priemonę
VP2-1.1-ŠMM-03-V
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 0
  • Valstybinio 1
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 1
2008-09-18 Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-03-V priemonę „Nacionalinio atviros prieigos mokslinės komunikacijos ir informacijos centro kūrimas“   Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-03-V priemonę „Nacionalinio atviros prieigos mokslinės komunikacijos ir informacijos centro kūrimas“