Sąveikumas VP2-3.1-IVPK-06-V

Viskas apie priemonę
VP2-3.1-IVPK-06-V
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 0
  • Valstybinio 3
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 3
2011-08-11 Pasiūlymas teikti paraiškas informacinių sistemų interoperabilumui (sąveikumui) didinti   2011 m. rugpjūčio 11 d. Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti (pagal priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-06-V „Sąveikumas“).
2011-07-11 Pasiūlymas teikti paraiškas informacinių sistemų interoperabilumui (sąveikumui) didinti   2011 m. liepos 11 d. Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie LR susisiekimo ministerijos išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti (pagal priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-06-V „Sąveikumas“).
2008-11-19 Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ VP2-3.1-IVPK-06-V priemonę „Sąveikumas“   Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ VP2-3.1-IVPK-06-V priemonę „Sąveikumas“