2 VP. Informavimas ir viešinimas VP2-6.2-FM-01-V

Viskas apie priemonę
VP2-6.2-FM-01-V
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 0
  • Valstybinio 3
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 3
2013-01-31 Pasiūlymas teikti paraiškas pagal Lietuvos 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Techninė parama Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimui“ priemonę „2VP. Informavimas ir viešinimas“   013 m. sausio 31 d. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai išsiųstas pasiūlymas teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti. Valstybės projektų sąrašo Nr. VP2-6.2-FM-01-V-03.
2012-03-06 Pasiūlymas teikti paraiškas pagal Lietuvos 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Techninė parama Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimui“ priemonę „2VP. Informavimas ir viešinimas“   2012 m. kovo 6 d. UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ išsiųstas pasiūlymas teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti. Valstybės projektų sąrašo Nr. VP2-6.2-FM-01-V-02.
2008-11-14 Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal VP1-5.2-FM-01-V, VP2-6.2-FM-01-V, VP3-4.2-FM-01-V ir VP4-1.2-FM-01-V priemones   Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti, pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 5 prioriteto „Techninė parama Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimui“ VP1-5.2-FM-01-V priemonę „1VP. Informavimas ir viešinimas“, pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 6 prioriteto „Techninė parama Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinti“ VP2-6.2-FM-01-V priemonę „2VP. Informavimas ir viešinimas“, pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 4 prioriteto „Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinti“ VP3-4.2-FM-01-V priemonę „3VP. Informavimas ir viešinimas“ ir pagal Techninės paramos veiksmų programos prioriteto „Techninė parama ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, administravimui“ VP4-1.2-FM-01-V priemonę „4VP. Informavimas ir viešinimas“.