Vandens telkinių būklės gerinimas VP3-1.4-AM-04-R

Viskas apie priemonę
VP3-1.4-AM-04-R
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 0
  • Valstybinio 0
    planavimo
  • Regioninio 55
    planavimo
  • Visi kvietimai 56
2012-11-12 Pasiūlymas teikti paraiškas vandens telkinių būklės gerinimui   2012 m. lapkričio 7 d.  Raseinių rajono savivaldybės administracijai išsiųstas pasiūlymas teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti (priemonė „Vandens telkinių būklės gerinimas“). Kvietimo Nr. VP3-1.4-AM-04-R-21.
2012-10-30 Pasiūlymas teikti paraiškas vandens telkinių būklės gerinimui   Pasiūlymas teikti paraiškas projektų finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę Nr. VP3-1.4-AM-04-R „Vandens telkinių būklės gerinimas“.
2012-10-30 Pasiūlymas teikti paraiškas vandens telkinių būklės gerinimui   Pasiūlymas teikti paraiškas projektų finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę VP3-1.4-AM-04-R „Vandens telkinių būklės gerinimas“.
2012-10-30 Pasiūlymas teikti paraiškas vandens telkinių būklės gerinimui   Pasiūlymas teikti paraiškas projektų finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę Nr. VP3-1.4-AM-04-R „Vandens telkinių būklės gerinimas“.
2012-10-30 Pasiūlymas teikti paraiškas vandens telkinių būklės gerinimui   Pasiūlymas teikti paraiškas projektų finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę VP3-1.4-AM-04-R „Vandens telkinių būklės gerinimas“.
2012-10-30 Pasiūlymas teikti paraiškas vandens telkinių būklės gerinimui   Pasiūlymas teikti paraiškas projektų finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę VP3-1.4-AM-04-R „Vandens telkinių būklės gerinimas“.
2012-10-30 Pasiūlymas teikti paraiškas vandens telkinių būklės gerinimui   Pasiūlymas teikti paraiškas projektų finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę Nr. VP3-1.4-AM-04-R „Vandens telkinių būklės gerinimas“.
2011-12-15 Pratęstas pasiūlymas teikti paraiškas vandens telkinių būklės gerinimui   Pasiūlymas teikti paraiškas projektų finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę VP3-1.4-AM-04-R „Vandens telkinių būklės gerinimas“.
2011-12-15 Pratęstas pasiūlymas teikti paraiškas vandens telkinių būklės gerinimui   Pasiūlymas teikti paraiškas projektų finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę VP3-1.4-AM-04-R „Vandens telkinių būklės gerinimas“.
2010-09-17 Pasiūlymas teikti paraišką vandens telkinių būklės gerinimui   2010 m. rugsėjo 20 d. Telšių rajono savivaldybės administracijai išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti (priemonė „Vandens telkinių būklės gerinimas“). Kvietimo Nr. VP3-1.4-AM-04-R-81.