Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra VP3-1.4-AM-08-V

Viskas apie priemonę
VP3-1.4-AM-08-V
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 0
  • Valstybinio 4
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 4
2013-06-25 Pasiūlymas teikti paraiškas visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimui ir plėtrai   Pasiūlymas teikti paraiškas visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimui ir plėtrai
2013-06-21 Pasiūlymas teikti paraiškas visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimui ir plėtrai   Pasiūlymas teikti paraiškas projektų finansavimui gauti pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto "Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" priemonę VP3-ą.4-AM-08-V "Visuomonės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra".
2011-03-30 Paisiūlymas teikti paraišką visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimui ir plėtrai   Pasiūlymas teikti paraiškas projektų finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę Nr. VP3-1.4-AM-08-V „Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra“.
2009-10-26 Pasiūlymai teikti paraiškas visuomenės informavimui apie aplinką   2009 m. spalio 23 d. LR aplinkos ministerijai ir Aplinkos apsaugos agentūrai išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti (priemonė „Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra“). Kvietimo Nr. VP3-1.4-AM-08-V-01