Specialiųjų mokyklų pertvarka, metodinių centrų steigimas VP3-2.2-ŠMM-09-V

Viskas apie priemonę
VP3-2.2-ŠMM-09-V
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 0
  • Valstybinio 1
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 1
2011-12-14 Pasiūlymas teikti paraišką specialiųjų mokyklų pertvarkoms, metodinių centrų steigimui   2011 m. gruodžio 14 d. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrui išsiųstas pasiūlymas Nr. VP3-2.2-ŠMM-09-V teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti (pagal priemonę VP3-2.2-ŠMM-09-V „Specialiųjų mokyklų pertvarka, metodinių centrų steigimas“).