Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas VP3-2.2-ŠMM-12-V

Viskas apie priemonę
VP3-2.2-ŠMM-12-V
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 0
  • Valstybinio 1
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 1
2009-04-02 Pasiūlymas teikti paraišką bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimui   Santrauka: 2009 m. balandžio 2 d. LR švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrui išsiųstas pasiūlymas Nr. VP3-2.2-ŠMM-12-V-01 teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti (priemonė „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas”)