Kolegijų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra VP3-2.2-ŠMM-14-V

Viskas apie priemonę
VP3-2.2-ŠMM-14-V
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 0
  • Valstybinio 2
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 2
2011-05-19 Pasiūlymas teikti paraišką kolegijų infrastruktūros plėtrai   2011 m. gegužės 19 d. Vilniaus kolegijai išsiųstas pasiūlymas Nr. VP3-2.2-ŠMM-14-V teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti (pagal priemonę VP3-2.2-ŠMM-14-V „Kolegijų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra”).
2009-12-02 Pasiūlymas teikti paraiškas kolegijų infrastruktūros plėtrai   2009 m. gruodžio 2 d. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos, Klaipėdos valstybinei, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus, Vilniaus technologijų ir dizaino, Žemaitijos kolegijoms išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti (priemonė: "Kolegijų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra").