Kolegijų infrastruktūra, skirta studijoms VP3-2.2-ŠMM-15-K

Viskas apie priemonę
VP3-2.2-ŠMM-15-K
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 1
  • Valstybinio 0
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 1
2010-04-23 Kviečiame kolegijas teikti paraiškas studijų infrastruktūros plėtrai   LR Švietimo ir mokslo ministerija ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra kviečia kolegijas teikti paraiškas kolegijų infrastruktūros, skirtos studijoms, plėtrai pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonę Nr. VP3-2.2-ŠMM-15-K