Aukštųjų mokyklų infrastruktūra, skirta studijoms VP3-2.2-ŠMM-16-V

Viskas apie priemonę
VP3-2.2-ŠMM-16-V
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 0
  • Valstybinio 1
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 1
2008-12-08 Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-16-V priemonę „Aukštųjų mokyklų infrastruktūra, skirta studijoms“   Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ vp3-2.2-ŠMM-16-V priemonę „Aukštųjų mokyklų infrastruktūra, skirta studijoms“