Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas VP3-3.2-AM-01-V

Viskas apie priemonę
VP3-3.2-AM-01-V
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 0
  • Valstybinio 7
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 7
2010-04-29 Pasiūlymas teikti paraiškas atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai   2010 m. balandžio 29 d. regioniniams atliekų tvarkymo centrams ir privatiems juridiniams asmenims išsiųstas pasiūlymas teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti (priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ veikla „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, sukuriant biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūrą ir (ar) atliekų naudojimo energijai gauti pajėgumus““)
2010-02-01 Pasiūlymas teikti paraišką atliekų tvarkymo sistemos sukūrimui   2010 m. vasario 1 d. UAB "Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras", UAB "Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras" išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti (priemonė "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas"). Kvietimo Nr. 4.
2010-02-01 Pasiūlymas teikti paraišką atliekų tvarkymo sistemos sukūrimui   2010 m. vasario 1 d. UAB "Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras", UAB "Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras", VšĮ "Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras", UAB "Telšių regiono atliekų tvarkymo centras" išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti (priemonė "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas"). Kvietimo Nr. 4.
2010-02-01 Pasiūlymas teikti paraišką atliekų tvarkymo sistemos sukūrimui   2010 m. vasario 1 d. UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras", UAB "Utenos regiono atliekų tvarkymo centras" išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti (priemonė "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas"). Kvietimo Nr. 4.
2010-02-01 Pasiūlymas teikti paraišką atliekų tvarkymo sistemos sukūrimui   2010 m. vasario 1 d. UAB "Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras" išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti (priemonė "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas"). Kvietimo Nr. 4.
2009-07-29 Pasiūlymas teikti paraišką atliekų tvarkymo sistemos sukūrimui   2009 m. liepos 29 d. VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui“, UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centrui“ ir UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui“ išsiųstas pasiūlymas teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti (priemonė "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas"). Kvietimo Nr. 3
2009-06-01 Pasiūlymas teikti paraišką atliekų tvarkymo sistemos sukūrimui   2009 m. gegužės 26 d. UAB “Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui” ir UAB “Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centrui” išsiųstas Kvietimas Nr. 2 teikti paraiškas projektų finansavimui gauti pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto "Aplinka ir darnus vystymasis" priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V "Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" (toliau - Priemonė Nr. VP3-3.2-AM-01-V) remiamas veiklas.