3 VP. Informavimas ir viešinimas VP3-4.2-FM-01-V

Viskas apie priemonę
VP3-4.2-FM-01-V
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 0
  • Valstybinio 1
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 1
2008-11-14 Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal VP1-5.2-FM-01-V, VP2-6.2-FM-01-V, VP3-4.2-FM-01-V ir VP4-1.2-FM-01-V priemones   Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti, pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 5 prioriteto „Techninė parama Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimui“ VP1-5.2-FM-01-V priemonę „1VP. Informavimas ir viešinimas“, pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 6 prioriteto „Techninė parama Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinti“ VP2-6.2-FM-01-V priemonę „2VP. Informavimas ir viešinimas“, pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 4 prioriteto „Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinti“ VP3-4.2-FM-01-V priemonę „3VP. Informavimas ir viešinimas“ ir pagal Techninės paramos veiksmų programos prioriteto „Techninė parama ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, administravimui“ VP4-1.2-FM-01-V priemonę „4VP. Informavimas ir viešinimas“.