ES struktūrinės paramos vertinimas (3.programa) VP3-4.2-FM-02-V

Viskas apie priemonę
VP3-4.2-FM-02-V
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 0
  • Valstybinio 8
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 8
2013-01-25 Pasiūlymas teikti paraišką pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 4 prioriteto „Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinti“ priemonę „ES struktūrinės paramos vertinimas“   2013 m. sausio 25 d. LR Sveikatos apsaugos ministerijai išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti. Valstybės projektų sąrašo Nr. VP3-4.2-FM-02-V-06.
2012-06-07 Pasiūlymas teikti paraišką pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 4 prioriteto „Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinti“ priemonę „ES struktūrinės paramos vertinimas“   2012 m. birželio 7 d. LR ūkio ministerijai išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti. Valstybės projektų sąrašo Nr. VP3-4.2-FM-02-V-05.
2012-01-05 Pasiūlymas teikti paraišką pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 4 prioriteto „Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinti“ priemonę „ES struktūrinės paramos vertinimas“   2012 m. sausio 5 d. LR Vidaus reikalų ministerijai išsiųstas pasiūlymai teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti (pagal priemonę „ES struktūrinės paramos vertinimas“).
2011-08-01 Pasiūlymas teikti paraišką pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 4 prioriteto „Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinti“ priemonę „ES struktūrinės paramos vertinimas“   2011 m. rugpjūčio 1 d. LR Aplinkos ministerijai išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti. Valstybės projektų sąrašo Nr. VP3-4.2-FM-02-V-04.
2010-12-31 Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „ES struktūrinės paramos vertinimas“   2010 m. gruodžio 31 d. LR Ūkio ministerijai išsiųstas pasiūlymai teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti. Valstybės projektų sąrašo Nr. VP3-4.2-FM-02-V-04 (pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 4 prioriteto „Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinti“ priemonę „ES struktūrinės paramos vertinimas“).
2010-01-11 Pasiūlymas teikti paraiškas ES struktūrinės paramos vertinimui   2010 m. sausio 11 d. LR Aplinkos ministerijai, LR Sveikatos apsaugos ministerijai ir LR Ūkio ministerijai išsiųsti pasiūlymai teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti (priemonė: "ES struktūrinės paramos vertinimas").
2009-01-08 Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti, pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 6 prioriteto „Techninė parama Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinti“ VP2-6.2-FM-02-V priemonę „ES struktūrinės paramos, vertinimas“, pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 4 prioriteto „Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinti“ VP3-4.   Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti, pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 6 prioriteto „Techninė parama Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinti“ VP2-6.2-FM-02-V priemonę, pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 4 prioriteto „Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinti“ VP3-4.2-FM-02-V priemonę ir pagal Techninės paramos veiksmų programos prioriteto „Techninė parama ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, administravimui“ VP4-1.3-FM-01-V priemonę
2008-09-30 Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal priemones „ES struktūrinės paramos vertinimas"   Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 5 prioriteto „Techninė parama Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimui“ VP1-5.2-FM-02-V priemonę „ES struktūrinės paramos vertinimas“, pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 6 prioriteto „Techninė parama Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinti“ VP2-6.2-FM-02-V priemonę „ES struktūrinės paramos, vertinimas“, pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 4 prioriteto „Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinti“ VP3-4.2-FM-02-V priemonę „ES struktūrinės paramos vertinimas“ ir pagal Techninės paramos veiksmų programos prioriteto „Techninė parama ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, administravimui“ VP4-1.3-FM-01-V priemonę „ES struktūrinės paramos vertinimas“