ES struktūrinės paramos vertinimas (1.programa) VP1-5.2-FM-02-V

Viskas apie priemonę
VP1-5.2-FM-02-V
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 0
  • Valstybinio 5
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 5
2013-01-25 Pasiūlymas teikti paraišką pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 5 prioriteto „Techninė parama Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimui“ priemonę „ES struktūrinės paramos vertinimas“   2013 m. sausio 25 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti. Valstybės projektų sąrašo Nr. VP1-5.2-FM-02-V-05.
2012-01-05 Pasiūlymas teikti paraišką pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 5 prioriteto „Techninė parama Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimui“ priemonę „ES struktūrinės paramos vertinimas“   2012 m. sausio 5 d. LR Vidaus reikalų ministerijai išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti. Valstybės projektų sąrašo Nr. VP1-5.2-FM-02-V-04.
2010-12-31 Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „ES struktūrinės paramos vertinimas“   2010 m. gruodžio 31 d. LR Švietimo ir mokslo ministerijai išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti. Valstybės projektų sąrašo Nr. VP1-5.2-FM-02-V-03 (pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 5 prioriteto „Techninė parama Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimui“ priemonę „ES struktūrinės paramos vertinimas“).
2010-01-11 Pasiūlymas teikti paraiškas ES struktūrinės paramos vertinimui   2010 m. sausio 11 d. LR Finansų ministerijai išsiųstas pasiūlymas teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti (priemonė: "ES struktūrinei paramos vertinimas").
2008-09-30 Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal priemones „ES struktūrinės paramos vertinimas"   Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 5 prioriteto „Techninė parama Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimui“ VP1-5.2-FM-02-V priemonę „ES struktūrinės paramos vertinimas“, pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 6 prioriteto „Techninė parama Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinti“ VP2-6.2-FM-02-V priemonę „ES struktūrinės paramos, vertinimas“, pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 4 prioriteto „Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinti“ VP3-4.2-FM-02-V priemonę „ES struktūrinės paramos vertinimas“ ir pagal Techninės paramos veiksmų programos prioriteto „Techninė parama ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, administravimui“ VP4-1.3-FM-01-V priemonę „ES struktūrinės paramos vertinimas“