ES struktūrinės paramos administravimo sistemos sukūrimas ir efektyvus jos funkcionavimas VP4-1.1-FM-01-V

Viskas apie priemonę
VP4-1.1-FM-01-V
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 0
  • Valstybinio 4
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 4
2014-06-03 Pasiūlymas teikti paraiškas pagal Techninės paramos veiksmų programos 1 prioriteto „Techninė parama ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal konvergencijos tikslą administravimui“ priemonę „ES struktūrinės paramos administravimo sistemos sukūrimas ir efektyvus jos funkcionavimas“   Pasiūlymas teikti paraiškas pagal Techninės paramos veiksmų programos 1 prioriteto „Techninė parama ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal konvergencijos tikslą administravimui“ priemonę „ES struktūrinės paramos administravimo sistemos sukūrimas ir efektyvus jos funkcionavimas“
2013-08-09 Pasiūlymas teikti paraiškas pagal Techninės paramos veiksmų programos 1 prioriteto „Techninė parama ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal konvergencijos tikslą administravimui“ priemonę „ES struktūrinės paramos administravimo sistemos sukūrimas ir efektyvus jos funkcionavimas“   2013 m. rugpjūčio 9 d. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti. Valstybės projektų sąrašo Nr. VP4-1.1-FM-01-V-03.
2013-07-09 Pasiūlymas teikti paraiškas pagal Techninės paramos veiksmų programos 1 prioriteto „Techninė parama ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal konvergencijos tikslą administravimui“ priemonę „ES struktūrinės paramos administravimo sistemos sukūrimas ir efektyvus jos funkcionavimas“   2013 m. liepos 9 d. UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti. Valstybės projektų sąrašo Nr. VP4-1.1-FM-01-V-02.
2008-10-16 Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal veiksmų programų priemones "ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimas" bei Techninės paramos veiksmų programos priemonę „ES struktūrinės paramos administravimo sistemos sukūrimas ir efektyvus jos funkcionavimas“   Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 5 prioriteto „Techninė parama Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimui“ VP1-5.1-FM-01-V priemonę „ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimas“, pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 6 prioriteto „Techninė parama Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinti“ VP2-6.1-FM-01-V priemonę „ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimas“, pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 4 prioriteto „Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinti“ VP3-4.1-FM-01-V priemonę „ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimas“ ir pagal Techninės paramos veiksmų programos 1 prioriteto „Techninė parama ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, administravimui“ VP4-1.1-FM-01-V priemonę „ES struktūrinės paramos administravimo sistemos sukūrimas ir efektyvus jos funkcionavimas“