ES struktūrinės paramos vertinimas (4.programa) VP4-1.3-FM-01-V

Viskas apie priemonę
VP4-1.3-FM-01-V
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 0
  • Valstybinio 8
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 9
2013-01-25 Pasiūlymas teikti paraiškas pagal Techninės paramos veiksmų programos prioriteto „Techninė parama ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal konvergencijos tikslą, administravimui“ priemonę „ES struktūrinės paramos vertinimas“   013 m. sausio 25 d. Lietuvos Respublikos finansų ministerijai buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti. Valstybės projektų sąrašo Nr. VP4-1.3-FM-01-V-06.
2012-08-16 Pasiūlymas teikti paraišką pagal Techninės paramos veiksmų programos prioriteto „Techninė parama ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal konvergencijos tikslą, administravimui“ priemonę „ES struktūrinės paramos vertinimas“   Paraiška „ES struktūrinės paramos poveikis horizontalaus prioriteto „Lyčių lygybė ir nediskriminavimas“ įgyvendinimui“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir 2012 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo plane nustatytus reikalavimus turi būti pateikta VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2012 m. rugsėjo 3 d.
2012-03-28 Pasiūlymas teikti paraišką pagal Techninės paramos veiksmų programos prioriteto „Techninė parama ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal konvergencijos tikslą, administravimui“ priemonę „ES struktūrinės paramos vertinimas“   2012 m. kovo 28 d. Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti. Valstybės projektų sąrašo Nr. VP4-1.3-FM-01-V-05.
2012-01-05 Pasiūlymas teikti paraiškas pagal Techninės paramos veiksmų programos prioriteto „Techninė parama ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal konvergencijos tikslą, administravimui“ priemonę „ES struktūrinės paramos vertinimas“   2012 m. sausio 5 d. LR Finansų ministerijai, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, LR Vidaus reikalų ministerijai išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti. Valstybės projektų sąrašo Nr. VP4-1.3-FM-01-V-05.
2011-08-01 Pasiūlymas teikti paraišką pagal Techninės paramos veiksmų programos prioriteto „Techninė parama ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal konvergencijos tikslą, administravimui“ priemonę „ES struktūrinės paramos vertinimas“   2011 m. rugpjūčio 1 d. LR Finansų ministerijai išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti. Valstybės projektų sąrašo Nr. VP4-1.3-FM-01-V-04.
2010-12-31 Pasiūlymas teikti paraiškas pagal priemonę „ES struktūrinės paramos vertinimas“   2010 m. gruodžio 31 d. Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos, LR Sveikatos apsaugos ministerijai, LR Finansų ministerijai, LR ūkio ministerijai ir LR Švietimo ir mokslo ministerijai išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti. Valstybės projektų sąrašo Nr. VP4-1.3-FM-01-V-04 (pagal Techninės paramos veiksmų programos prioriteto „Techninė parama ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal konvergencijos tikslą, administravimui“ priemonę „ES struktūrinės paramos vertinimas“).
2010-01-11 Pasiūlymas teikti paraiškas ES struktūrinės paramos vertinimui   2010 m. sausio 11 d. LR Finansų ministerijai ir LR Švietimo ir mokslo ministerijai išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti (priemonė: "ES struktūrinės paramos vertinimas").
2009-01-08 Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti, pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 6 prioriteto „Techninė parama Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinti“ VP2-6.2-FM-02-V priemonę „ES struktūrinės paramos, vertinimas“, pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 4 prioriteto „Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinti“ VP3-4.   Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti, pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 6 prioriteto „Techninė parama Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinti“ VP2-6.2-FM-02-V priemonę, pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 4 prioriteto „Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinti“ VP3-4.2-FM-02-V priemonę ir pagal Techninės paramos veiksmų programos prioriteto „Techninė parama ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, administravimui“ VP4-1.3-FM-01-V priemonę
2008-09-30 Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal priemones „ES struktūrinės paramos vertinimas"   Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 5 prioriteto „Techninė parama Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos įgyvendinimui“ VP1-5.2-FM-02-V priemonę „ES struktūrinės paramos vertinimas“, pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 6 prioriteto „Techninė parama Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinti“ VP2-6.2-FM-02-V priemonę „ES struktūrinės paramos, vertinimas“, pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 4 prioriteto „Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinti“ VP3-4.2-FM-02-V priemonę „ES struktūrinės paramos vertinimas“ ir pagal Techninės paramos veiksmų programos prioriteto „Techninė parama ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, administravimui“ VP4-1.3-FM-01-V priemonę „ES struktūrinės paramos vertinimas“