Infrastruktūros, skirtos žinių apie mokslinius tyrimus, technologijas ir inovacijas gilinimui ir sklaidai, kūrimas VP2-1.1-ŠMM-05-V

Viskas apie priemonę
VP2-1.1-ŠMM-05-V
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 0
  • Valstybinio 1
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 1
2009-12-31 Pasiūlymas teikti paraišką infrastruktūros, skirtos žinių apie mokslinius tyrimus, technologijas ir inovacijas gilinimui ir sklaidai, kūrimui   2009 m. gruodžio 31 d. Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centrui išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti (priemonė: "Infrastruktūros, skirtos žinių apie mokslinius tyrimus, technologijas ir inovacijas gilinimui ir sklaidai, kūrimas").