Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje VP2-3.1-IVPK-12-K

Viskas apie priemonę
VP2-3.1-IVPK-12-K
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 1
  • Valstybinio 0
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 1
2011-03-23 Kviečiame teikti paraiškas lietuvių kalbos išsaugojimo sprendimams ir paslaugoms kurti, taikant šiuolaikines informacines ir ryšių technologijas   Išsiųstas konkursinis kvietimas teikti paraiškas lietuvių kalbos išsaugojimo sprendimams ir paslaugoms kurti, taikant šiuolaikines informacines ir ryšių technologijas (pagal priemonę VP2-3.1-IVPK-12-K priemonė „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“).