Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija) VP1-3.1-ŠMM-07-K

Viskas apie priemonę
VP1-3.1-ŠMM-07-K
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 3
  • Valstybinio 0
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 3
2012-01-02 Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas mokslinių tyrimų finansavimui pagal Visuotinės dotacijos priemonę (pasibaigęs)   Kvietimas Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-02 teikti paraškas pagal VP1-3.1-ŠMM-07-K priemonę "Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)"
2010-01-04 Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas mokslinių tyrimų finansavimui   Kvietimas Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-V-01 paskelbtas pagal Lietuvos mokslo tarybos įgyvendinamą 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto Tyrėjų gebėjimų stiprinimas VP1-3.1-ŠMM-07-V priemonę „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“.