Nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų ir valstybinių bendrojo lavinimo mokyklų, vykdančių meninio ugdymo programas, infrastruktūros plėtra VP3-2.2-ŠMM-21-K

Viskas apie priemonę
VP3-2.2-ŠMM-21-K
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 2
  • Valstybinio 0
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 2
2010-01-15 Atnaujinamas kvietimas mokykloms teikti paraiškas infrastruktūros plėtrai   LR Švietimo ir mokslo ministerija ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra kviečia teikti paraiškas ES struktūrinės paramos finansavimui gauti nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų ir valstybinių bendrojo lavinimo mokyklų, vykdančių meninio ugdymo programas, infrastruktūros plėtrai. (priemonė: „Nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų ir valstybinių bendrojo lavinimo mokyklų, vykdančių meninio ugdymo programas, infrastruktūros plėtra“).
2009-10-14 Kvietimas teikti paraiškas mokyklų infrastruktūros plėtrai   2009 m. spalio 14 d. išsiųstas kvietimas teikti paraiškas mokyklų infrastruktūros plėtrai (priemonė Nr. VP3-2.2-ŠMM-21-K "Nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų ir valstybinių bendrojo lavinimo mokyklų, vykdančių meninio ugdymo programas, infrastruktūros plėtra").