Universitetų infrastruktūros plėtra VP3-2.2-ŠMM-18-V

Viskas apie priemonę
VP3-2.2-ŠMM-18-V
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 0
  • Valstybinio 8
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 8
2013-05-15 Dėl išankstinio kvietimo teikti valstybės projektų aprašymus pagal Bendrosios nacionalinės programos veiklą „Viešosios, technologinės ir informacinės MTEP infrastruktūros kūrimas, atnaujinimas (įskaitant studijų infrastruktūros kūrimą ir atnaujinimą mokslui imliuose ūkio subsektoriuose)“.   Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Ministerija), vadovaudamasi Bendrąja nacionaline kompleksine programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2336 (Žin., 2008, Nr. 7‑262, Nr. 122‑4641; 2010 Nr. 27-1241) (toliau – Programa), Valstybės projektų planavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. ISAK-977 (Žin., 2008, Nr.44-1665; 2009, Nr. 46-1819;  2011, Nr. 9-395, Nr. 130-6185), skelbia išankstinį kvietimą teikti valstybės projekto aprašymus (toliau – Išankstinis kvietimas) pagal Programos veiklą „Viešosios, technologinės ir informacinės MTEP infrastruktūros kūrimas, atnaujinimas (įskaitant studijų infrastruktūros kūrimą ir atnaujinimą mokslui imliuose ūkio subsektoriuose)“.
2012-10-01 Pasiūlymas teikti paraišką Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos tarptautinio konkurencingumo plėtojimui reikalingai infrastruktūrai kurti   2012 spalio 1 d. Vytauto Didžiojo universitetui pateiktas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti.
2012-07-04 Dėl išankstinio kvietimo teikti valstybės projektų aprašymus pagal Nacionalinės studijų programos 1.3.1 (D) veiklų grupę „Universitetų studijų infrastruktūros, bazinės įrangos atnaujinimas“ termino pratęsimo   Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija pratęsia išankstinio kvietimo teikti valstybės projektų aprašymus pagal Nacionalinės studijų programos 1.3.1 (d) veiklų grupę „Universitetų studijų infrastruktūros, bazinės įrangos atnaujinimas“ galutinę projektinių idėjų dokumentacijos pateikimo datą iki 2012 m. liepos 20 d. 15 val.
2012-05-15 Dėl išankstinio kvietimo teikti valstybės projekto aprašymus pagal Nacionalinės studijų programos 1.3.1 (D) veiklų grupę "Universitetų studijų infrastruktūros, bazinės įrangos atnaujinimas".   Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Ministerija), vadovaudamasi Nacionaline studijų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2334 (Žin., 2008, Nr. 7-260; 2009, Nr. 82-3435, Nr. 143-6317; 2011, Nr. 78-3842; 2012 Nr. 24-1123) (toliau – Programa), Darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2011 m. gegužės 31 d. potvarkiu Nr. 129, siūlymais dėl Lietuvos universitetų tinklo optimizavimo, Valstybės projektų planavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. ISAK-977 (Žin., 2008, Nr.44-1665; 2009, Nr. 46-1819;  2011, Nr. 9-395, Nr. 130-6185), skelbia išankstinį kvietimą teikti valstybės projekto aprašymus (toliau – Išankstinis kvietimas) pagal Programos 1.3.1 (d) veiklų grupę „Universitetų studijų infrastruktūros, bazinės įrangos atnaujinimas“.
2011-02-22 Pasiūlymas teikti paraišką Universitetų infrastruktūros plėtrai   2011 m. vasario 22 d. Lietuvos muzikos ir teatro akademijai išsiųstas pasiūlymas Nr. VP3-2.2-ŠMM-18-V teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti (pagal priemonę VP3-2.2-ŠMM-18-V „Universitetų infrastruktūros plėtra“).
2010-10-19 Pasiūlymas teikti paraiškas Universitetų infrastruktūros plėtrai   2010 m. spalio 19 d. Vytauto Didžiojo universitetui, Klaipėdos universitetui, LCC tarptautiniam universitetui, Lietuvos žemės ūkio universitetui ir Vilniaus universitetui išsiųsti pasiūlymai Nr. VP3-2.2-ŠMM-18-V teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti (pagal priemonę „Universitetų infrastruktūros plėtra“).
2010-10-06 Pasiūlymas teikti paraiškas Universitetų infrastruktūros plėtrai   2010 m. spalio 6 d. ISM Vadybos ir ekonomikos universitetui, Šiaulių universitetui ir Kauno technologijos universitetui išsiųsti pasiūlymai Nr. VP3-2.2-ŠMM-18-V teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti (pagal priemonę „Universitetų infrastruktūros plėtra“).
2010-06-30 Pasiūlymas teikti paraišką universitetų infrastruktūros plėtrai   2010 m. birželio 30 d. Kauno medicinos universitetui išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti (pagal priemonę „Universitetų infrastruktūros plėtra”).