Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas VP3-1.1-AM-02-V

Viskas apie priemonę
VP3-1.1-AM-02-V
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 0
  • Valstybinio 2
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 2
2012-04-25 Pasiūlymas teikti paraiškas daugiabučių namų modernizavimo skatinimui (kvietimas Nr. 3)   Pasiūlymas teikti paraiškas projektų finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę Nr. VP3-1.1-AM-02-V „Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas“.
2009-08-03 Pakelbtas kvietimas daugiabučių namų modernizavimo skatinimui   2009 m. rugpjūčio 03 d. Būsto ir urbanistinės plėtros agentūrai išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti (priemonė „Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas“). Kvietimo Nr. VP3-1.1-AM-02-V-01.