Investicijos į privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų viešųjų ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų infrastruktūrą VP3-2.1-SAM-12-K

Viskas apie priemonę
VP3-2.1-SAM-12-K
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 2
  • Valstybinio 0
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 2
2009-11-18 Kviečiame privačias asmens sveikatos priežiūros įstaigas teikti paraiškas infrastruktūros modernizavimui   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra) kviečia teikti paraiškas finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonę VP3-2.1-SAM-12-K priemonės „Investicijos į privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų viešųjų ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų infrastruktūrą“ (toliau – Priemonė). Kvietimo Nr. – VP3-2.1-SAM-12-K -01. Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.
2009-11-13 Kviečiame privačias asmens sveikatos priežiūros įstaigas teikti paraiškas infrastruktūros modernizavimui   2009 m. lapkričio 18 d. išsiųstas pasiūlymas privačioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms teikti paraiškas infrastruktūros modernizavimui