Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra VP1-2.2-ŠMM-10-V

Viskas apie priemonę
VP1-2.2-ŠMM-10-V
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 0
  • Valstybinio 5
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 5
2013-10-03 Pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“   Pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“
2012-12-18 Pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“   2012 m. gruodžio 18 d. buvo išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti šiems pareiškėjams:
2012-06-26 Švietimo ir mokslo ministerija skelbia išankstinį kvietimą   Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Ministerija), vadovaudamasi Mokyklų tobulinimo programa plius, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2331 (Žin., 2008, Nr.7-257; 2010, Nr. 51-2525) (toliau – Programa), Valstybės projektų planavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. ISAK-977 (Žin., 2008, Nr.44-1665; 2009, Nr. 46-1819;  2011, Nr. 9-395 ), ir atsižvelgdama į 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priedą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m liepos 23 d. nutarimu Nr. 789 (Žin., 2008, Nr. 95-3722; 2009, Nr. 36-1387, Nr. 90-3878; 2010, Nr. 9-416, Nr. 43-2063), skelbia išankstinį kvietimą teikti valstybės projekto aprašymus (toliau – Išankstinis kvietimas) pagal Programos 45 komponento „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“ veiklas.
2012-04-11 Pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“   2012 m. balandžio 11 d. buvo išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti, pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.
2011-06-27 Pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“   2011 m. birželio 27 d. buvo išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką struktūrinei paramai gauti šiems pareiškėjams: