Nacionalinių mokslo programų ir kitų aukšto lygio mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų vykdymas VP2-1.1-ŠMM-06-V

Viskas apie priemonę
VP2-1.1-ŠMM-06-V
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 0
  • Valstybinio 3
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 3
2012-02-27 Kvietimas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti   2012 m. vasario 27 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutui, Lietuvos istorijos institutui, Vilniaus dailės akademijai, Klaipėdos universitetui, Šiaulių universitetui, Vilniaus universitetui, Vytauto Didžiojo universitetui ir Lietuvos edukologijos universitetui išsiųsti pasiūlymai teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti (pagal priemonę VP2-1.1-ŠMM-06-V „Nacionalinių mokslo programų ir kitų aukšto lygio mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų vykdymas“).
2012-01-24 Pasiūlymas teikti paraišką Lietuvos kultūros tyrimų instituto turimos technologinės ir informacinės infrastruktūros bei jos materialinės bazės atnaujinimui, užtikrinant aplinką dokumentinio paveldo saugojimui ir sukuriant į tyrėjų poreikius orientuotą šiuolaikinę, tarptautinius standartus atitinkančią darbo aplinką   2012 m. sausio 24 d. Lietuvos kultūros tyrimų institutui išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti (pagal priemonę VP2-1.1-ŠMM-06-V „Nacionalinių mokslo programų ir kitų aukšto lygio mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų vykdymas“).
2011-12-01 Pasiūlymas teikti paraišką Fizinių ir technologijos mokslų centro ir jo partnerių įvairių sričių aukšto lygio moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai reikalingos technologinės ir informacinės infrastruktūros sukūrimui ir papildymui   2011 m. gruodžio 1 d. Valstybinam mokslinių tyrimų institutui Fizinių ir technologijos mokslo centrui išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti (pagal priemonę VP2-1.1-ŠMM-06-V „Nacionalinių mokslo programų ir kitų aukšto lygio mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų vykdymas“).