Inogeb LT-3 VP2-1.4-ŪM-05-V

Viskas apie priemonę
VP2-1.4-ŪM-05-V
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 0
  • Valstybinio 1
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 1
2013-02-08 Pasiūlymas teikti paraišką naujų technologinių įmonių inkubavimo projektui įgyvendinti   Lietuvos Respublikos ūkio ministras 2013 m. vasario 8 d. sprendimu Nr. 4-112 (Žin., 2013, Nr. 16-811) patikslino