Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas VP1-3.1-ŠMM-10-V

Viskas apie priemonę
VP1-3.1-ŠMM-10-V
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 0
  • Valstybinio 6
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 6
2013-05-13 Patikslinti pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę „Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas“   Patikslinti pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę „Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas“
2013-03-25 Pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę „Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas"   Pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę „Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas"
2012-11-06 Pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę „Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas“   2012 m. lapkričio 5 d. buvo išsiųsti pasiūlymai teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti šiems pareiškėjams:
2012-08-09 Pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę „Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas“   Pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę „Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas“
2012-07-19 Pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę „Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas“   Pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę „Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas“
2012-03-29 Išankstinis kvietimas teikti valstybės projekto aprašymus pagal tyrėjų karjeros programos 2.4 priemonę ,,Tyrėjų tarptautinio konkurencingumo didinimas“   Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Ministerija), vadovaudamasi Tyrėjų karjeros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2335 (Žin., 2008, Nr. 44-1665; 2011, Nr. 9-395, Nr. 130-6185, Nr. 144-6788; 2012, Nr. 32-1498) (toliau – Programa), Valstybės projektų planavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. ISAK-977 (Žin., 2008, Nr.44-1665; 2009, Nr. 46-1819;  2011, Nr. 9-395, Nr. 130-6185), skelbia išankstinį kvietimą teikti valstybės projekto aprašymus (toliau – Išankstinis kvietimas) pagal Programos priemonės „Tyrėjų tarptautinio konkurencingumo ugdymas“ veiklas.