Parama pirmajam darbui VP1-1.2-SADM-04-V

Viskas apie priemonę
VP1-1.2-SADM-04-V
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 0
  • Valstybinio 1
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 1
2013-01-22 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ kviečia teikti paraiškas finansavimui gauti pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę Nr. VP1-1.2-SADM-04-V „Parama pirmajam darbui“   Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ kviečia teikti paraiškas finansavimui gauti pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę Nr. VP1-1.2-SADM-04-V „Parama pirmajam darbui“