Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams VP1-2.3-ŠMM-07-V

Viskas apie priemonę
VP1-2.3-ŠMM-07-V
Susiję kvietimai
  • Konkursiniai 0
  • Valstybinio 0
    planavimo
  • Regioninio 0
    planavimo
  • Visi kvietimai 0
Pagal pasirinktus kriterijus duomenų nėra