Emigrantų iš Lietuvos sugrįžimo skatinimas VP1-1.1-SADM-05-V

Viskas apie priemonę
VP1-1.1-SADM-05-V
Visos užregistruotos paraiškos 1 Prašomas finansavimas 589 712,7 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 1 Prašomas finansavimas 589 712,7 €
Skirtas finansavimas Iš viso 546 575,01 €
ES lėšų 546 575,01 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 1 Bendra projektų vertė 546 575,01 €
Skirtas finansavimas Iš viso 546 575,01 €
ES lėšų 546 575,01 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-1.1-SADM-05-V-01-001
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
589 712,7 € Taip, 2008-05-14 Taip, 2008-05-19 Netaikoma Finansuoti
546 575,01 €
546 575,01 €
Baigtas įgyvendinti
Teigiamo Lietuvos ir Lietuvos ekonominių migrantų įvaizdžio formavimas siekiant skatinti grįžimą
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.