Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos sistemos kūrimas ir įgyvendinimas VP1-1.2-SADM-02-V

Viskas apie priemonę
VP1-1.2-SADM-02-V
Visos užregistruotos paraiškos 4 Prašomas finansavimas 13 073 103,28 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 4 Prašomas finansavimas 13 073 103,28 €
Skirtas finansavimas Iš viso 13 304 319,95 €
ES lėšų 9 709 838,01 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 4 Bendra projektų vertė 13 304 319,95 €
Skirtas finansavimas Iš viso 13 304 319,95 €
ES lėšų 9 709 838,01 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-1.2-SADM-02-V-03-001
Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
7 944 280,29 € Taip, 2010-07-07 Taip, 2010-07-07 Netaikoma Finansuoti
8 156 327,31 €
5 861 152,71 €
Baigtas įgyvendinti
Parama neįgaliesiems
VP1-1.2-SADM-02-V-02-001
Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
4 054 680,26 € Taip, 2009-02-27 Taip, 2009-02-27 Netaikoma Finansuoti
4 054 680,26 €
2 919 369,79 €
Baigtas įgyvendinti
Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas
VP1-1.2-SADM-02-V-01-001
Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
523 864,69 € Taip, 2008-09-04 Taip, 2008-10-15 Netaikoma Finansuoti
616 311,4 €
523 864,69 €
Baigtas įgyvendinti
Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų metodikų kūrimas ir diegimas, kvalifiikacinių reikalavimų profesinės reabilitacijos specialistams nustatymas, pasirengimas ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems standartų kūrimas, paslaugų kokybės įvertinimo sistemos kūrimas
VP1-1.2-SADM-02-V-01-002
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
550 278,04 € Taip, 2008-09-04 Taip, 2008-10-15 Netaikoma Finansuoti
477 000,98 €
405 450,82 €
Baigtas įgyvendinti
NDNT teikiamų paslaugų kokybės tobulinimas
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 4 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.