Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje VP1-1.3-SADM-01-K

Viskas apie priemonę
VP1-1.3-SADM-01-K
Visos užregistruotos paraiškos 30 Prašomas finansavimas 3 639 121,23 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 11 Prašomas finansavimas 1 515 593,61 €
Skirtas finansavimas Iš viso 1 390 592,15 €
ES lėšų 1 390 592,15 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 11 Bendra projektų vertė 1 390 592,15 €
Skirtas finansavimas Iš viso 1 390 592,15 €
ES lėšų 1 390 592,15 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-1.3-SADM-01-K-01-001
Lietuvos kurčiųjų draugija
115 848,01 € Taip, 2012-05-11 Ne, 2012-05-11
Nesudaryta sutartis
Prabylam apie tylą
VP1-1.3-SADM-01-K-01-005
Viešoji įstaiga Kūrybiškumo ugdymo centras
100 671,92 € Taip, 2012-05-11 Ne, 2012-05-11
Nesudaryta sutartis
Moterų ir vyrų tarpusavio supratimo didinimas ir psichologinių problemų darbe sprendimas
VP1-1.3-SADM-01-K-01-007
VŠĮ "Tarptautinis darbo kontaktų tinklas"
111 605,65 € Ne, 2012-04-19
Nesudaryta sutartis
NEAPSIMESK, KAD NEMATAI. Diskriminacijos mažinimas
VP1-1.3-SADM-01-K-01-008
PANEVĖŽIO NACIONALINIŲ MAŽUMŲ ASOCIACIJA
115 792,15 € Taip, 2012-05-11 Ne, 2012-05-11
Nesudaryta sutartis
Netoleranciją patiriančių bendruomenės grupių integracija ir socialinės atskirties mažinimas Panevėžio regione
VP1-1.3-SADM-01-K-02-002
Viešoji įstaiga "Enim Omnes"
12 815,4 € Ne, 2013-06-07
Nesudaryta sutartis
Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija darbo rinkoje
VP1-1.3-SADM-01-K-02-004
Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
118 332,95 € Taip, 2013-06-28 Ne, 2013-06-28
Nesudaryta sutartis
"Specialistų, tiesiogiai dirbančių su priklausomybių turinčiais asmenimis savivaldybėse, kompetencijų plėtra"
VP1-1.3-SADM-01-K-02-005
Viešoji įstaiga "Socialinės informacijos ir mokymų agentūra"
103 058,68 € Taip, 2013-06-28 Ne, 2013-08-19
Nesudaryta sutartis
Sveikatos sistemos gebėjimų stiprinimas psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos srityje
VP1-1.3-SADM-01-K-02-007
Asociacija "Lietuvos žmogaus teisių lyga"
55 433,27 € Taip, 2013-06-28 Ne, 2013-06-28
Nesudaryta sutartis
Informacinė prekybos žmonėmis kampanija "Not my life"
VP1-1.3-SADM-01-K-02-010
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai
346 333,41 € Taip, 2013-06-28 Ne, 2013-06-28
Nesudaryta sutartis
Moterų ir vyrų lygių galimybių darbo rinkoje skatinimas ir diskriminacijos mažinimas Lietuvoje
VP1-1.3-SADM-01-K-02-011
SAMARIJA gailestingumo namai
82 392,84 € Taip, 2013-06-28 Ne, 2013-08-19
Nesudaryta sutartis
Gyvenimo palaikymui
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.