Veiklos valdymo tobulinimas VP1-4.2-VRM-01-V

Viskas apie priemonę
VP1-4.2-VRM-01-V
Visos užregistruotos paraiškos 2 Prašomas finansavimas 2 893 700,18 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 2 Prašomas finansavimas 2 893 700,18 €
Skirtas finansavimas Iš viso 2 947 168,05 €
ES lėšų 2 505 092,83 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 2 Bendra projektų vertė 2 947 168,05 €
Skirtas finansavimas Iš viso 2 947 168,05 €
ES lėšų 2 505 092,83 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-4.2-VRM-01-V-02-001
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
576 764,65 € Taip, 2013-09-20 Taip, 2013-09-20 Netaikoma Finansuoti
637 846,66 €
542 169,65 €
Baigtas įgyvendinti
Veiklos rezultatų stebėsenos sistemos tobulinimas (toliau – Rezultatų stebėsenos sistemos tobulinimas (RESST))
VP1-4.2-VRM-01-V-01-001
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
2 316 935,53 € Taip, 2008-12-03 Taip, 2009-01-28 Netaikoma Finansuoti
2 309 321,39 €
1 962 923,18 €
Baigtas įgyvendinti
Valdymo, orientuoto į rezultatus, tobulinimas (VORT)
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2021 m. Kovo 4 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.