Veiklos valdymo tobulinimas VP1-4.2-VRM-01-V

Viskas apie priemonę
VP1-4.2-VRM-01-V
Visos užregistruotos paraiškos 2 Prašomas finansavimas 2 893 700,18 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 2 Prašomas finansavimas 2 893 700,18 €
Skirtas finansavimas Iš viso 2 947 168,05 €
ES lėšų 2 505 092,83 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 2 Bendra projektų vertė 2 947 168,05 €
Skirtas finansavimas Iš viso 2 947 168,05 €
ES lėšų 2 505 092,83 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-4.2-VRM-01-V-02-001
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
576 764,65 € Taip, 2013-09-20 Taip, 2013-09-20 Netaikoma Finansuoti
637 846,66 €
542 169,65 €
Baigtas įgyvendinti
Veiklos rezultatų stebėsenos sistemos tobulinimas (toliau – Rezultatų stebėsenos sistemos tobulinimas (RESST))
VP1-4.2-VRM-01-V-01-001
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
2 316 935,53 € Taip, 2008-12-03 Taip, 2009-01-28 Netaikoma Finansuoti
2 309 321,39 €
1 962 923,18 €
Baigtas įgyvendinti
Valdymo, orientuoto į rezultatus, tobulinimas (VORT)
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.