Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas VP1-4.2-VRM-03-V

Viskas apie priemonę
VP1-4.2-VRM-03-V
Visos užregistruotos paraiškos 111 Prašomas finansavimas 56 880 516,13 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 110 Prašomas finansavimas 56 532 972,11 €
Skirtas finansavimas Iš viso 60 686 731,13 €
ES lėšų 54 844 493,74 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 98 Bendra projektų vertė 54 343 972,67 €
Skirtas finansavimas Iš viso 50 598 441,86 €
ES lėšų 46 172 441,45 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-4.2-VRM-03-V-01-095
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
347 544,02 €
Nesudaryta sutartis
Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo koordinavimas
VP1-4.2-VRM-03-V-01-110
Varėnos rajono savivaldybės administracija
288 875,41 € Taip, 2013-10-29 Taip, 2013-10-29 Netaikoma Finansuoti
288 875,41 €
288 875,41 €
Baigtas įgyvendinti
Bendros finansų valdymo ir mokesčių apskaitos sistemos sukūrimas ir diegimas Varėnos rajono savivaldybės administracijoje
VP1-4.2-VRM-03-V-01-112
Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
320 736,68 € Taip, 2013-10-29 Taip, 2013-10-29 Netaikoma Finansuoti
320 736,68 €
272 626,18 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos darbo biržos vidaus administravimo tobulinimas modernizuojant finansinių, materialinių išteklių bei informacijos valdymo ir apskaitos informacinę sistemą
VP1-4.2-VRM-03-V-01-113
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
336 538,46 € Taip, 2013-10-29 Taip, 2013-10-29 Netaikoma Finansuoti
289 428,58 €
246 014,29 €
Baigtas įgyvendinti
Projektų valdymo sistemos sukūrimas ir įdiegimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
VP1-4.2-VRM-03-V-01-109
Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
131 547,36 € Taip, 2013-08-14 Taip, 2013-08-23 Netaikoma Finansuoti
131 547,36 €
111 815,25 €
Baigtas įgyvendinti
Pokyčių valdymo ir archyvavimo procesų integravimas į Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vidaus administravimo sistemą
VP1-4.2-VRM-03-V-01-107
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
289 620,02 € Taip, 2013-08-06 Taip, 2013-08-06 Netaikoma Finansuoti
289 620,02 €
246 177,02 €
Baigtas įgyvendinti
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veiklos efektyvumo didinimas, diegiant šiuolaikinę personalo ir dokumentų valdymo informacinę sistemą
VP1-4.2-VRM-03-V-01-108
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
90 499,98 € Taip, 2013-08-06 Taip, 2013-08-06 Netaikoma Finansuoti
90 499,98 €
76 924,98 €
Baigtas įgyvendinti
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos veiklos tobulinimas ir vidaus administravimo gerinimas.
VP1-4.2-VRM-03-V-01-106
Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
861 877,9 € Taip, 2013-06-28 Taip, 2013-06-28 Netaikoma Finansuoti
861 877,9 €
732 596,21 €
Baigtas įgyvendinti
Dokumentų valdymo sistemos diegimas policijos įstaigose
VP1-4.2-VRM-03-V-01-104
Trakų rajono savivaldybės administracija
98 470,81 € Taip, 2013-05-08 Taip, 2013-05-08 Netaikoma Finansuoti
98 061,85 €
98 061,85 €
Baigtas įgyvendinti
Trakų rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir veiklos valdymo tobulinimas
VP1-4.2-VRM-03-V-01-103
Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
223 007,41 € Taip, 2013-02-27 Taip, 2013-02-28 Netaikoma Finansuoti
217 582,45 €
184 945,08 €
Baigtas įgyvendinti
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos veiklos procesų valdymo informacinės sistemos diegimas (toliau REPOLIS diegimas)
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2021 m. Kovo 2 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.