Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas VP1-4.2-VRM-03-V

Viskas apie priemonę
VP1-4.2-VRM-03-V
Visos užregistruotos paraiškos 111 Prašomas finansavimas 56 880 516,13 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 110 Prašomas finansavimas 56 532 972,11 €
Skirtas finansavimas Iš viso 60 686 731,13 €
ES lėšų 54 844 493,74 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 98 Bendra projektų vertė 54 343 972,67 €
Skirtas finansavimas Iš viso 50 598 441,86 €
ES lėšų 46 172 441,45 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-4.2-VRM-03-V-01-095
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
347 544,02 €
Nesudaryta sutartis
Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo koordinavimas
VP1-4.2-VRM-03-V-01-110
Varėnos rajono savivaldybės administracija
288 875,41 € Taip, 2013-10-29 Taip, 2013-10-29 Netaikoma Finansuoti
288 875,41 €
288 875,41 €
Baigtas įgyvendinti
Bendros finansų valdymo ir mokesčių apskaitos sistemos sukūrimas ir diegimas Varėnos rajono savivaldybės administracijoje
VP1-4.2-VRM-03-V-01-112
Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
320 736,68 € Taip, 2013-10-29 Taip, 2013-10-29 Netaikoma Finansuoti
320 736,68 €
272 626,18 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos darbo biržos vidaus administravimo tobulinimas modernizuojant finansinių, materialinių išteklių bei informacijos valdymo ir apskaitos informacinę sistemą
VP1-4.2-VRM-03-V-01-113
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
336 538,46 € Taip, 2013-10-29 Taip, 2013-10-29 Netaikoma Finansuoti
289 428,58 €
246 014,29 €
Baigtas įgyvendinti
Projektų valdymo sistemos sukūrimas ir įdiegimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
VP1-4.2-VRM-03-V-01-109
Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
131 547,36 € Taip, 2013-08-14 Taip, 2013-08-23 Netaikoma Finansuoti
131 547,36 €
111 815,25 €
Baigtas įgyvendinti
Pokyčių valdymo ir archyvavimo procesų integravimas į Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vidaus administravimo sistemą
VP1-4.2-VRM-03-V-01-107
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
289 620,02 € Taip, 2013-08-06 Taip, 2013-08-06 Netaikoma Finansuoti
289 620,02 €
246 177,02 €
Baigtas įgyvendinti
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veiklos efektyvumo didinimas, diegiant šiuolaikinę personalo ir dokumentų valdymo informacinę sistemą
VP1-4.2-VRM-03-V-01-108
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
90 499,98 € Taip, 2013-08-06 Taip, 2013-08-06 Netaikoma Finansuoti
90 499,98 €
76 924,98 €
Baigtas įgyvendinti
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos veiklos tobulinimas ir vidaus administravimo gerinimas.
VP1-4.2-VRM-03-V-01-106
Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
861 877,9 € Taip, 2013-06-28 Taip, 2013-06-28 Netaikoma Finansuoti
861 877,9 €
732 596,21 €
Baigtas įgyvendinti
Dokumentų valdymo sistemos diegimas policijos įstaigose
VP1-4.2-VRM-03-V-01-104
Trakų rajono savivaldybės administracija
98 470,81 € Taip, 2013-05-08 Taip, 2013-05-08 Netaikoma Finansuoti
98 061,85 €
98 061,85 €
Baigtas įgyvendinti
Trakų rajono savivaldybės administracijos vidaus administravimo ir veiklos valdymo tobulinimas
VP1-4.2-VRM-03-V-01-103
Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
223 007,41 € Taip, 2013-02-27 Taip, 2013-02-28 Netaikoma Finansuoti
217 582,45 €
184 945,08 €
Baigtas įgyvendinti
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos veiklos procesų valdymo informacinės sistemos diegimas (toliau REPOLIS diegimas)
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.