Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos VP1-4.3-VRM-01-V

Viskas apie priemonę
VP1-4.3-VRM-01-V
Visos užregistruotos paraiškos 89 Prašomas finansavimas 19 159 394,01 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 87 Prašomas finansavimas 18 806 871,42 €
Skirtas finansavimas Iš viso 18 775 774 €
ES lėšų 16 717 731,5 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 84 Bendra projektų vertė 17 990 358,14 €
Skirtas finansavimas Iš viso 17 093 485,42 €
ES lėšų 15 287 786,21 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-4.3-VRM-01-V-01-042
Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
246 174,12 €
Nesudaryta sutartis
"Vadybos sistemų diegimas Valstybinėje atominės energetikos saugos inspekcijoje" ("Vadybos sistemų diegimas VATESI")
VP1-4.3-VRM-01-V-01-077
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija
106 348,47 € Ne, 2013-09-27
Nesudaryta sutartis
Veiklos valdymo tobulinimas Kazlų Rūdos savivaldybės administracijoje, diegiant kokybės vadybos sistemą
VP1-4.3-VRM-01-V-01-088
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
118 744,21 € Taip, 2013-10-25 Taip, 2013-10-25 Netaikoma Finansuoti
86 443,49 €
73 476,96 €
Baigtas įgyvendinti
Kokybės vadybos modelio, atitinkančio ISO 9001 kokybės standartą, diegimas Lietuvos Respublikos valstybės kontrolėje
VP1-4.3-VRM-01-V-01-089
Aplinkos apsaugos agentūra
202 734,01 € Taip, 2013-10-25 Taip, 2013-10-25 Netaikoma Finansuoti
200 746,35 €
170 634,4 €
Baigtas įgyvendinti
Kokybės vadybos sistemos diegimas ir sertifikavimas Aplinkos apsaugos agentūroje
VP1-4.3-VRM-01-V-01-081
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos
136 121,41 € Taip, 2013-09-25 Taip, 2013-09-25 Netaikoma Finansuoti
133 393,41 €
113 384,4 €
Baigtas įgyvendinti
Kokybės vadybos sistemos, atitinkančios ISO 9001:2008 kokybės standartą, įdiegimas ir darbuotojų apmokymas
VP1-4.3-VRM-01-V-01-084
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
90 234,05 € Taip, 2013-09-25 Taip, 2013-09-25 Netaikoma Finansuoti
90 234,04 €
76 698,93 €
Baigtas įgyvendinti
Kokybės vadybos modelio, atitinkančio LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus, diegimas, paruošimas sertifikuoti ir sertifikavimas Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje
VP1-4.3-VRM-01-V-01-086
Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
115 848,01 € Taip, 2013-09-25 Taip, 2013-09-25 Netaikoma Finansuoti
82 125,52 €
69 806,69 €
Baigtas įgyvendinti
Kokybės vadybos sistemos, atitinkančios LST-EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus, diegimas Lošimų priežiūros tarnyboje
VP1-4.3-VRM-01-V-01-087
Telšių rajono savivaldybės administracija
61 544,25 € Taip, 2013-09-25 Taip, 2013-09-25 Netaikoma Finansuoti
57 957,82 €
57 957,82 €
Baigtas įgyvendinti
Kokybės vadybos sistemos diegimas Telšių rajono savivaldybės administracijoje
VP1-4.3-VRM-01-V-01-082
Biržų rajono savivaldybės administracija
105 856,12 € Taip, 2013-09-20 Taip, 2013-09-20 Netaikoma Finansuoti
105 856,12 €
105 856,12 €
Baigtas įgyvendinti
Kokybės vadybos sistemos diegimas Biržų rajono savivaldybės administracijoje
VP1-4.3-VRM-01-V-01-085
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra
95 209,62 € Taip, 2013-09-19 Taip, 2013-09-19 Netaikoma Finansuoti
95 209,63 €
95 209,63 €
Baigtas įgyvendinti
Kokybės vadybos sistemos diegimas ir sertifikavimas viešojoje įstaigoje Lietuvos verslo paramos agentūroje
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.