Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos VP1-4.3-VRM-01-V

Viskas apie priemonę
VP1-4.3-VRM-01-V
Visos užregistruotos paraiškos 89 Prašomas finansavimas 19 159 394,01 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 87 Prašomas finansavimas 18 806 871,42 €
Skirtas finansavimas Iš viso 18 775 774 €
ES lėšų 16 717 731,5 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 84 Bendra projektų vertė 17 990 358,14 €
Skirtas finansavimas Iš viso 17 093 485,42 €
ES lėšų 15 287 786,21 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-4.3-VRM-01-V-01-042
Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
246 174,12 €
Nesudaryta sutartis
"Vadybos sistemų diegimas Valstybinėje atominės energetikos saugos inspekcijoje" ("Vadybos sistemų diegimas VATESI")
VP1-4.3-VRM-01-V-01-077
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija
106 348,47 € Ne, 2013-09-27
Nesudaryta sutartis
Veiklos valdymo tobulinimas Kazlų Rūdos savivaldybės administracijoje, diegiant kokybės vadybos sistemą
VP1-4.3-VRM-01-V-01-088
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
118 744,21 € Taip, 2013-10-25 Taip, 2013-10-25 Netaikoma Finansuoti
86 443,49 €
73 476,96 €
Baigtas įgyvendinti
Kokybės vadybos modelio, atitinkančio ISO 9001 kokybės standartą, diegimas Lietuvos Respublikos valstybės kontrolėje
VP1-4.3-VRM-01-V-01-089
Aplinkos apsaugos agentūra
202 734,01 € Taip, 2013-10-25 Taip, 2013-10-25 Netaikoma Finansuoti
200 746,35 €
170 634,4 €
Baigtas įgyvendinti
Kokybės vadybos sistemos diegimas ir sertifikavimas Aplinkos apsaugos agentūroje
VP1-4.3-VRM-01-V-01-081
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos
136 121,41 € Taip, 2013-09-25 Taip, 2013-09-25 Netaikoma Finansuoti
133 393,41 €
113 384,4 €
Baigtas įgyvendinti
Kokybės vadybos sistemos, atitinkančios ISO 9001:2008 kokybės standartą, įdiegimas ir darbuotojų apmokymas
VP1-4.3-VRM-01-V-01-084
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
90 234,05 € Taip, 2013-09-25 Taip, 2013-09-25 Netaikoma Finansuoti
90 234,04 €
76 698,93 €
Baigtas įgyvendinti
Kokybės vadybos modelio, atitinkančio LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus, diegimas, paruošimas sertifikuoti ir sertifikavimas Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje
VP1-4.3-VRM-01-V-01-086
Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
115 848,01 € Taip, 2013-09-25 Taip, 2013-09-25 Netaikoma Finansuoti
82 125,52 €
69 806,69 €
Baigtas įgyvendinti
Kokybės vadybos sistemos, atitinkančios LST-EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus, diegimas Lošimų priežiūros tarnyboje
VP1-4.3-VRM-01-V-01-087
Telšių rajono savivaldybės administracija
61 544,25 € Taip, 2013-09-25 Taip, 2013-09-25 Netaikoma Finansuoti
57 957,82 €
57 957,82 €
Baigtas įgyvendinti
Kokybės vadybos sistemos diegimas Telšių rajono savivaldybės administracijoje
VP1-4.3-VRM-01-V-01-082
Biržų rajono savivaldybės administracija
105 856,12 € Taip, 2013-09-20 Taip, 2013-09-20 Netaikoma Finansuoti
105 856,12 €
105 856,12 €
Baigtas įgyvendinti
Kokybės vadybos sistemos diegimas Biržų rajono savivaldybės administracijoje
VP1-4.3-VRM-01-V-01-085
Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra
95 209,62 € Taip, 2013-09-19 Taip, 2013-09-19 Netaikoma Finansuoti
95 209,63 €
95 209,63 €
Baigtas įgyvendinti
Kokybės vadybos sistemos diegimas ir sertifikavimas viešojoje įstaigoje Lietuvos verslo paramos agentūroje
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Balandžio 2 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.