Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms VP3-1.3-ŪM-02-V

Viskas apie priemonę
VP3-1.3-ŪM-02-V
Visos užregistruotos paraiškos 85 Prašomas finansavimas 104 835 018,99 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 70 Prašomas finansavimas 85 938 970,09 €
Skirtas finansavimas Iš viso 91 264 612,66 €
ES lėšų 84 123 383,84 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 68 Bendra projektų vertė 96 511 010,97 €
Skirtas finansavimas Iš viso 89 592 715,36 €
ES lėšų 82 451 486,54 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP3-1.3-ŪM-02-V-01-017
Rokiškio rajono savivaldybės administracija
1 737 720,11 € Taip, 2009-10-19 Ne, 2009-12-31
Nesudaryta sutartis
Salų dvaro sodybos pritaikymas kultūriniam turizmui
VP3-1.3-ŪM-02-V-01-018
Kupiškio rajono savivaldybės administracija
376 506,02 € Taip, 2010-02-09 Ne, 2010-02-17
Nesudaryta sutartis
Palėvenės buvusio dominikonų vienuolyno ansamblio restauravimo, sutvarkymo ir pritaikymo viešoms turizmo reikmėms techninio projekto parengimas ir svirno dalies pritaikymas turizmui
VP3-1.3-ŪM-02-V-01-025
Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
1 448 100,09 € Taip, 2009-10-13 Ne, 2010-02-22
Nesudaryta sutartis
Šalčininkų rajono kultūros paveldo objekto – Jašiūnų dvaro sodybos-rūmų restauravimas bei pritaikymas viešiems turizmo poreikiams
VP3-1.3-ŪM-02-V-01-027
Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija
1 013 670,06 € Ne, 2009-11-20
Nesudaryta sutartis
Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato viešosios turizmo infrastruktūros sukūrimas
VP3-1.3-ŪM-02-V-01-029
Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija
724 050,05 € Ne, 2009-11-28
Nesudaryta sutartis
"Palangos vasaros koncertų salės rekonstrukcija, įrengiant daugiafunkcinį koncertų ir konferencijų centrą" , santrumpa - (toliau - koncertų salės rekonstrukcija)
VP3-1.3-ŪM-02-V-01-032
Ukmergės rajono savivaldybės administracija
1 737 720,11 € Taip, 2010-02-03 Ne, 2010-02-05
Nesudaryta sutartis
Užugirio (A. Smetonos) dvaro pritaikymas turizmo reikmėms
VP3-1.3-ŪM-02-V-01-033
Viešoji įstaiga "Nacionalinis mokslo ir kongresų centras"
2 896 200,19 € Taip, 2010-03-16 Ne, 2011-03-10
Nesudaryta sutartis
Vilniaus koncertų ir sporto rūmų renovacija į Nacionalinį kongresų centrą su galimybe rengti rimtosios muzikos koncertus, meno renginius, I-asis etapas
VP3-1.3-ŪM-02-V-01-035
Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejus
1 448 100,09 € Ne, 2009-11-13
Nesudaryta sutartis
Esamų Klaipėdos pilies princo Frydricho ir princo Karlo bastionų rekonstrukcija, išvystant Mažosios Lietuvos istorijos muziejų
VP3-1.3-ŪM-02-V-02-009
Viešoji įstaiga "Tytuvėnų piligrimų centras"
1 448 100,09 € Taip, 2012-04-16 Ne, 2012-04-16
Nesudaryta sutartis
Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčios ir tvoros su vartais restauravimas ir pritaikymas viešojo kultūrinio turizmo reikmėms
VP3-1.3-ŪM-02-V-04-001
Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija
724 050,05 € Ne, 2012-12-03
Nesudaryta sutartis
Užutrakio dvaro sodybos buv. virtuvės restauracija ir pritaikymas kultūros poreikiams
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.