Turizmo informacinių paslaugų ir infrastruktūros plėtra ir turizmo rinkodaros skatinimas VP3-1.3-ŪM-04-V

Viskas apie priemonę
VP3-1.3-ŪM-04-V
Visos užregistruotos paraiškos 30 Prašomas finansavimas 16 065 477,12 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 28 Prašomas finansavimas 13 968 668,64 €
Skirtas finansavimas Iš viso 12 597 335,62 €
ES lėšų 12 597 335,62 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 28 Bendra projektų vertė 12 598 720 €
Skirtas finansavimas Iš viso 12 597 335,62 €
ES lėšų 12 597 335,62 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP3-1.3-ŪM-04-V-07-001
Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos
868 819,6 € Ne, 2012-03-07
Nesudaryta sutartis
Lietuvos turizmo įvaizdžio reklamos kampanija
VP3-1.3-ŪM-04-V-08-001
Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos
1 227 988,88 € Ne, 2012-04-06
Nesudaryta sutartis
Atvykstamojo turizmo skatinimas iš prioritetinių rinkų
VP3-1.3-ŪM-04-V-03-002
Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos
207 340,42 € Taip, 2011-06-01 Taip, 2011-06-01 Netaikoma Finansuoti
247 219,19 €
247 219,19 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos turizmo produktų pristatymas, įvaizdžio formavimas bei reklama socialiniuose tinklalapiuose
VP3-1.3-ŪM-04-V-07-002
Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos
795 398,23 € Taip, 2012-04-04 Taip, 2012-04-04 Netaikoma Finansuoti
825 420,5 €
825 420,5 €
Baigtas įgyvendinti
Konkurencingų Lietuvos turizmo produktų bei paslaugų pardavimo skatinimas užsienio rinkose
VP3-1.3-ŪM-04-V-11-001
Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos
955 321,48 € Taip, 2013-09-12 Taip, 2013-09-12 Netaikoma Finansuoti
813 873,93 €
813 873,93 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos įvaizdžio gerinimas ir žinomumo didinimas
VP3-1.3-ŪM-04-V-10-005
Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos
930 255,44 € Taip, 2013-09-11 Taip, 2013-09-11 Netaikoma Finansuoti
879 768,89 €
879 768,89 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos vietinio ir atvykstamojo turizmo skatinimas
VP3-1.3-ŪM-04-V-11-002
Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos
275 139,02 € Taip, 2013-09-03 Taip, 2013-09-03 Netaikoma Finansuoti
275 138,73 €
275 138,73 €
Baigtas įgyvendinti
Renginių turizmo verslo atstovams organizavimas
VP3-1.3-ŪM-04-V-10-001
Neringos savivaldybės administracija
45 759,96 € Taip, 2013-08-29 Taip, 2013-08-29 Netaikoma Finansuoti
41 986,5 €
41 986,5 €
Baigtas įgyvendinti
Turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Neringos savivaldybėje
VP3-1.3-ŪM-04-V-11-003
Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos
362 024,86 € Taip, 2013-08-29 Taip, 2013-08-29 Netaikoma Finansuoti
226 636,27 €
226 636,27 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos atvykstamojo turizmo skatinimas
VP3-1.3-ŪM-04-V-10-004
Viešoji įstaiga Vilniaus turizmo informacijos centras ir konferencijų biuras
144 810,01 € Taip, 2013-08-01 Taip, 2013-08-01 Netaikoma Finansuoti
143 054,62 €
143 054,62 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos konferencijų turizmo skatinimas
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.