Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas VP3-1.4-AM-01-V

Viskas apie priemonę
VP3-1.4-AM-01-V
Visos užregistruotos paraiškos 7 Prašomas finansavimas 9 847 623,28 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 6 Prašomas finansavimas 7 623 341,54 €
Skirtas finansavimas Iš viso 7 539 623 €
ES lėšų 6 408 679,56 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 6 Bendra projektų vertė 7 539 623 €
Skirtas finansavimas Iš viso 7 539 623 €
ES lėšų 6 408 679,56 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP3-1.4-AM-01-V-01-004
Aplinkos apsaugos agentūra
1 006 884,96 € Taip, 2013-03-19 Taip, 2013-11-14 Netaikoma Finansuoti
1 006 884,96 €
855 852,22 €
Baigtas įgyvendinti
Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planų, priemonių programų ir kitų reikiamų dokumentų vandensaugos tikslams nustatyti parengimas ir atnaujinimas
VP3-1.4-AM-01-V-02-005
Aplinkos apsaugos agentūra
289 536,78 € Taip, 2013-09-24 Taip, 2013-10-07 Netaikoma Finansuoti
270 262,57 €
229 723,18 €
Baigtas įgyvendinti
Potvynių valdymo planų parengimas
VP3-1.4-AM-01-V-02-004
Aplinkos apsaugos agentūra
1 780 961,32 € Taip, 2011-07-14 Taip, 2011-07-20 Netaikoma Finansuoti
1 716 516,99 €
1 459 039,44 €
Baigtas įgyvendinti
Potvynių grėsmės žemėlapių ir potvynių rizikos žemėlapių Lietuvos Respublikos teritorijai parengimas
VP3-1.4-AM-01-V-02-003
Aplinkos apsaugos agentūra
827 038,92 € Taip, 2010-11-04 Taip, 2010-11-26 Netaikoma Finansuoti
827 038,92 €
702 983,09 €
Baigtas įgyvendinti
Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimas
VP3-1.4-AM-01-V-02-002
Aplinkos apsaugos agentūra
84 105,65 € Taip, 2010-06-11 Taip, 2010-07-15 Netaikoma Finansuoti
84 105,65 €
71 489,81 €
Baigtas įgyvendinti
Preliminarus potvynių rizikos Lietuvos Respublikos teritorijoje įvertinimas
VP3-1.4-AM-01-V-02-001
Aplinkos apsaugos agentūra
2 224 281,74 € Taip, 2009-07-31 Taip, 2009-09-30 Nefinansuoti
0 €
0 €
Nesudaryta sutartis
Potvynių rizikos vertinimas
VP3-1.4-AM-01-V-01-001
Aplinkos apsaugos agentūra
3 634 813,91 € Taip, 2008-12-29 Taip, 2009-01-27 Netaikoma Finansuoti
3 634 813,91 €
3 089 591,82 €
Baigtas įgyvendinti
Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planų ir priemonių programų parengimas
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.