Technologijų, gamtos mokslų ir menų mokymo infrastruktūros bendrojo lavinimo mokyklose pritaikymas ir atnaujinimas VP3-2.2-ŠMM-01-V

Viskas apie priemonę
VP3-2.2-ŠMM-01-V
Visos užregistruotos paraiškos 2 Prašomas finansavimas 25 037 650,6 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 2 Prašomas finansavimas 25 037 650,6 €
Skirtas finansavimas Iš viso 25 037 650,6 €
ES lėšų 21 282 003,01 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 2 Bendra projektų vertė 25 037 650,6 €
Skirtas finansavimas Iš viso 25 037 650,6 €
ES lėšų 21 282 003,01 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP3-2.2-ŠMM-01-V-02-001
Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras
2 316 789,85 € Taip, 2010-09-22 Taip, 2010-11-11 Netaikoma Finansuoti
2 316 789,85 €
1 969 271,37 €
Baigtas įgyvendinti
Jaunimo mokyklų aplinkos pritaikymas
VP3-2.2-ŠMM-01-V-01-001
Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras
22 720 860,75 € Taip, 2009-08-24 Taip, 2009-09-16 Netaikoma Finansuoti
22 720 860,75 €
19 312 731,64 €
Įgyvendinimas
Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.