Lietuvos darbo biržos teritorinių darbo biržų infrastruktūros modernizavimas VP3-2.3-SADM-01-V

Viskas apie priemonę
VP3-2.3-SADM-01-V
Visos užregistruotos paraiškos 1 Prašomas finansavimas 21 722 659,87 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 1 Prašomas finansavimas 21 722 659,87 €
Skirtas finansavimas Iš viso 21 200 035,32 €
ES lėšų 21 200 035,32 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 1 Bendra projektų vertė 24 941 218,02 €
Skirtas finansavimas Iš viso 21 200 035,32 €
ES lėšų 21 200 035,32 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP3-2.3-SADM-01-V-01-001
Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
21 722 659,87 € Taip, 2008-07-14 Taip, 2008-09-04 Netaikoma Finansuoti
21 200 035,32 €
21 200 035,32 €
Baigtas įgyvendinti
„Teritorinių darbo biržų infrastruktūros plėtra 2007-2010 m.“
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.