Inoklaster LT+ VP2-1.4-ŪM-02-K

Viskas apie priemonę
VP2-1.4-ŪM-02-K
Visos užregistruotos paraiškos 44 Prašomas finansavimas 122 241 701,95 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 13 Prašomas finansavimas 25 213 338,44 €
Skirtas finansavimas Iš viso 18 616 422,61 €
ES lėšų 18 616 422,61 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 11 Bendra projektų vertė 23 081 454,66 €
Skirtas finansavimas Iš viso 13 971 416,53 €
ES lėšų 13 971 416,53 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-1.4-ŪM-02-K-01-004
Viešoji įstaiga Pietų Lietuvos verslo kooperacijos centras
4 325 837 € Taip, 2013-06-20 Ne, 2013-06-20
Nesudaryta sutartis
Modernių namų kūrimo klasterio MONAK² mokymo ir tyrimų centro infrastruktūros kūrimas
VP2-1.4-ŪM-02-K-01-005
VšĮ "Combo concert"
3 335 550,86 € Taip, 2011-10-06 Ne, 2011-10-06
Nesudaryta sutartis
Aukštos raiškos audiovizualinio turinio paslaugų kompleksinio teikimo infrastruktūra
VP2-1.4-ŪM-02-K-01-006
UAB "Užvadas"
2 422 124,94 € Taip, 2012-02-09 Ne, 2012-02-09
Nesudaryta sutartis
ANTRINIŲ ŽALIAVŲ PERDIRBIMO TECHNOLOGIJOS GAMYBOS IR MTTP VYSTYMO KLASTERIO ATVIROS PRIEIGOS MTTP IR MOKYMŲ INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMAS
VP2-1.4-ŪM-02-K-01-008
UAB "Silmasta"
2 820 507,12 € Taip, 2012-04-02 Ne, 2012-04-02
Nesudaryta sutartis
Aukštos pridėtinės vertės išvestinių maisto ir chemijos produktų klasterio MTTP infrastruktūros plėtra
VP2-1.4-ŪM-02-K-01-009
UAB NEPRIKLAUSOMA TYRIMŲ LABORATORIJA
295 611,39 € Taip, 2012-03-05 Ne, 2012-03-05
Nesudaryta sutartis
Šiaurės ir vakarų Lietuvos maisto ir gėrimų pramonės sektoriaus įmonių MTEP potencialo stiprinimas
VP2-1.4-ŪM-02-K-01-012
Baltijos gėrimų pramonės aljansas
1 135 216,29 € Taip, 2012-04-03 Ne, 2012-04-03
Nesudaryta sutartis
Gėrimų tyrimų ir technologinės plėtros centro įkūrimas
VP2-1.4-ŪM-02-K-01-013
UAB "TIKSLIOJI SINTEZĖ"
1 208 520,91 € Taip, 2012-02-17 Ne, 2012-02-17
Nesudaryta sutartis
Klasterio “Naujos organinių junginių technologijos” MTTP infrastruktūros sukūrimas ir plėtra
VP2-1.4-ŪM-02-K-01-015
Uždaroji akcinė bendrovė "GARSŲ PASAULIS"
2 302 301,32 € Ne, 2011-12-09
Nesudaryta sutartis
Saugios spaudos poligrafinio klasterio MTTP laboratorijos sukūrimas
VP2-1.4-ŪM-02-K-01-016
UAB "Banking cluster LT"
4 689 241,2 € Ne, 2012-06-08
Nesudaryta sutartis
Banking Cluster LT mokymo ir tyrimų centro infrastruktūros sukūrimas
VP2-1.4-ŪM-02-K-01-017
UAB "MD Kaunas"
4 799 204,7 € Taip, 2012-04-27 Ne, 2012-04-27
Nesudaryta sutartis
Įvairių biokuro rūšių ir jų mišinių degimo proceso tyrimų bei susijusių įrenginių plėtros laboratorija
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2019 m. Gruodžio 6 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.