Inoklaster LT+ VP2-1.4-ŪM-02-K

Viskas apie priemonę
VP2-1.4-ŪM-02-K
Visos užregistruotos paraiškos 44 Prašomas finansavimas 122 241 701,95 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 13 Prašomas finansavimas 25 213 338,44 €
Skirtas finansavimas Iš viso 18 616 422,61 €
ES lėšų 18 616 422,61 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 11 Bendra projektų vertė 23 081 454,66 €
Skirtas finansavimas Iš viso 13 971 416,53 €
ES lėšų 13 971 416,53 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-1.4-ŪM-02-K-01-004
Viešoji įstaiga Pietų Lietuvos verslo kooperacijos centras
4 325 837 € Taip, 2013-06-20 Ne, 2013-06-20
Nesudaryta sutartis
Modernių namų kūrimo klasterio MONAK² mokymo ir tyrimų centro infrastruktūros kūrimas
VP2-1.4-ŪM-02-K-01-005
VšĮ "Combo concert"
3 335 550,86 € Taip, 2011-10-06 Ne, 2011-10-06
Nesudaryta sutartis
Aukštos raiškos audiovizualinio turinio paslaugų kompleksinio teikimo infrastruktūra
VP2-1.4-ŪM-02-K-01-006
UAB "Užvadas"
2 422 124,94 € Taip, 2012-02-09 Ne, 2012-02-09
Nesudaryta sutartis
ANTRINIŲ ŽALIAVŲ PERDIRBIMO TECHNOLOGIJOS GAMYBOS IR MTTP VYSTYMO KLASTERIO ATVIROS PRIEIGOS MTTP IR MOKYMŲ INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMAS
VP2-1.4-ŪM-02-K-01-008
UAB "Silmasta"
2 820 507,12 € Taip, 2012-04-02 Ne, 2012-04-02
Nesudaryta sutartis
Aukštos pridėtinės vertės išvestinių maisto ir chemijos produktų klasterio MTTP infrastruktūros plėtra
VP2-1.4-ŪM-02-K-01-009
UAB NEPRIKLAUSOMA TYRIMŲ LABORATORIJA
295 611,39 € Taip, 2012-03-05 Ne, 2012-03-05
Nesudaryta sutartis
Šiaurės ir vakarų Lietuvos maisto ir gėrimų pramonės sektoriaus įmonių MTEP potencialo stiprinimas
VP2-1.4-ŪM-02-K-01-012
Baltijos gėrimų pramonės aljansas
1 135 216,29 € Taip, 2012-04-03 Ne, 2012-04-03
Nesudaryta sutartis
Gėrimų tyrimų ir technologinės plėtros centro įkūrimas
VP2-1.4-ŪM-02-K-01-013
UAB "TIKSLIOJI SINTEZĖ"
1 208 520,91 € Taip, 2012-02-17 Ne, 2012-02-17
Nesudaryta sutartis
Klasterio “Naujos organinių junginių technologijos” MTTP infrastruktūros sukūrimas ir plėtra
VP2-1.4-ŪM-02-K-01-015
Uždaroji akcinė bendrovė "GARSŲ PASAULIS"
2 302 301,32 € Ne, 2011-12-09
Nesudaryta sutartis
Saugios spaudos poligrafinio klasterio MTTP laboratorijos sukūrimas
VP2-1.4-ŪM-02-K-01-016
UAB "Banking cluster LT"
4 689 241,2 € Ne, 2012-06-08
Nesudaryta sutartis
Banking Cluster LT mokymo ir tyrimų centro infrastruktūros sukūrimas
VP2-1.4-ŪM-02-K-01-017
UAB "MD Kaunas"
4 799 204,7 € Taip, 2012-04-27 Ne, 2012-04-27
Nesudaryta sutartis
Įvairių biokuro rūšių ir jų mišinių degimo proceso tyrimų bei susijusių įrenginių plėtros laboratorija
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2020 m. Gegužės 30 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.