Inogeb LT-2 VP2-1.4-ŪM-04-V

Viskas apie priemonę
VP2-1.4-ŪM-04-V
Visos užregistruotos paraiškos 14 Prašomas finansavimas 44 488 967,22 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 10 Prašomas finansavimas 31 234 033,83 €
Skirtas finansavimas Iš viso 35 883 270,83 €
ES lėšų 33 214 284,42 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 10 Bendra projektų vertė 38 020 811,43 €
Skirtas finansavimas Iš viso 35 883 270,83 €
ES lėšų 33 214 284,42 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-1.4-ŪM-04-V-01-001
Viešoji įstaiga Visorių informacinių technologijų parkas
6 082 020,39 € Ne, 2011-04-11
Nesudaryta sutartis
IKT ir BIO technologijų parkų ir įmonių “plyno lauko” investicijų teritorijos inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas bei IKT verslo inkubatoriaus ir technologijų centro statyba ir įrengimas
VP2-1.4-ŪM-04-V-02-002
VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAURĖS MIESTELIO TECHNOLOGIJŲ PARKAS
2 008 514,83 € Ne, 2012-08-17
Nesudaryta sutartis
Vismaliukų investicinės inovacijų zonos (VIZI) infrastruktūros parengimas teritorijos sukūrimui ir plėtrai I etapas
VP2-1.4-ŪM-04-V-02-003
Vilniaus universitetas
2 027 340,13 € Ne, 2012-08-30
Nesudaryta sutartis
„Saulėtekio slėnio“ mokslo ir technologijų parko plėtra – 2-asis etapas (toliau – MTP2)
VP2-1.4-ŪM-04-V-03-002
Viešoji įstaiga "Technopolis"
3 137 058,04 € Taip, 2013-07-18 Ne, 2013-07-18
Nesudaryta sutartis
„MTP „TECHNOPOLIS“ MTEP INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMAS, ĮGYVENDINANT SLĖNIO „SANTAKA“ PROGRAMĄ" (TECHNOPOLIS2)
VP2-1.4-ŪM-04-V-01-005
Kauno technologijos universitetas
6 661 260,43 € Taip, 2011-07-07 Taip, 2011-07-07 Netaikoma Finansuoti
6 475 402,94 €
5 661 960,64 €
Baigtas įgyvendinti
Slėnio „Santaka“ technologijų perdavimo ir verslo inkubatoriaus bazės įkūrimas
VP2-1.4-ŪM-04-V-01-006
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras
2 896 200,19 € Taip, 2011-10-05 Taip, 2011-10-06 Netaikoma Finansuoti
4 470 348,88 €
4 446 217,85 €
Baigtas įgyvendinti
BIO technologijų parko verslo inkubatoriaus 1-os ir 2-os sekcijų pastatymas ir įrengimas
VP2-1.4-ŪM-04-V-02-001
Viešoji įstaiga "Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas"
1 433 619,09 € Taip, 2012-05-24 Taip, 2012-05-24 Netaikoma Finansuoti
2 655 830,69 €
2 655 830,69 €
Baigtas įgyvendinti
Optoelektroninių komponentų tyrimų ir technologijų adaptavimo ir inkubavimo centro (OC) infrastruktūros sukūrimas
VP2-1.4-ŪM-04-V-01-002
Lietuvos žemės ūkio universitetas
2 022 271,78 € Taip, 2011-07-01 Taip, 2011-07-01 Netaikoma Finansuoti
2 271 760,89 €
2 111 536,83 €
Baigtas įgyvendinti
Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ KTPC ir jo infrastruktūros sukūrimo II etapas: KTPC infrastruktūros ir materialinės bazės formavimas
VP2-1.4-ŪM-04-V-01-004
Klaipėdos universitetas
5 213 160,33 € Taip, 2011-07-07 Taip, 2011-07-07 Netaikoma Finansuoti
6 565 724,92 €
6 080 121,73 €
Baigtas įgyvendinti
Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas bei Klaipėdos mokslo ir technologijų parko infrastruktūros plėtra jūriniame slėnyje
VP2-1.4-ŪM-04-V-01-003
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
866 739,46 € Taip, 2011-04-08 Taip, 2011-04-08 Netaikoma Finansuoti
1 058 031,16 €
902 018,11 €
Baigtas įgyvendinti
Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ Komunikavimo ir technologijų perdavimo centro ir jo infrastruktūros sukūrimo I etapas: atviros prieigos vaisių ir daržovių perdirbimo technologijų modeliavimo laboratorijos steigimas
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.