Kontroliuojantieji fondai VP2-2.3-ŪM-01-K

Viskas apie priemonę
VP2-2.3-ŪM-01-K
Visos užregistruotos paraiškos 2 Prašomas finansavimas 108 607 506,95 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 2 Prašomas finansavimas 108 607 506,95 €
Skirtas finansavimas Iš viso 228 477 757,18 €
ES lėšų 228 477 757,18 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 2 Bendra projektų vertė 228 477 757,18 €
Skirtas finansavimas Iš viso 228 477 757,18 €
ES lėšų 228 477 757,18 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP2-2.3-ŪM-01-K-02-001
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"
28 962 001,85 € Taip, 2009-04-07 Taip, 2009-04-07 Taip, 2009-04-07 Finansuoti
186 503 243,74 €
186 503 243,74 €
Baigtas įgyvendinti
INVEGOS fondas
VP2-2.3-ŪM-01-K-01-001
Europos investicinis fondas
79 645 505,1 € Taip, 2008-10-01 Taip, 2008-10-01 Taip, 2008-10-01 Finansuoti
41 974 513,44 €
41 974 513,44 €
Baigtas įgyvendinti
JEREMIE kontroliuojantysis fondas
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.